eCiggbutik.se blogg

Regeringen lämnar proposition om ny e-cigarettlag

Regeringens förslag till en ny e-cigarettlag kommer debatteras och beslutas av riksdagen den 11 maj. Lagändringen behövs för att genomföra bestämmelserna om e-cigaretter i EU:s tobaksproduktdirektiv.
Förslaget innebär bland annat reglering av åldersgräns, begränsningar vad gäller storlek på påfyllningsbehållare (max 10ml) samt tankar (max 2ml), anmälningsskyldighet vid försäljning och tillsyn och straffansvar. Det innefattar även vissa ändringar i lagen om Tullverkets befogenheter vid gränsen mot andra EU länder, marknadsföringslagen och radio-och TV-lagen.
Lagförslaget berör enbart e-cigaretter som innehåller nikotin, men föreslår inte lika strikta begränsningar av marknadsföringen av e-cigaretter som av tobaksprodukter. Det kommer fortfarande vara tillåtet att sälja – och köpa – e-cigaretter på nätet.
Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli i år.
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2017/03/prop.201617132/

 

E-cigg kan vara lika säkert som nikotinplåster

Den brittiska studien, som genomförts av en grupp internationella forskare och finansierats av Cancer Research UK, är en av de första långtidsstudierna som pekar på att e-cigaretter innehåller mindre cancerframkallande ämnen än vanliga cigaretter.
Studien innefattade 181 personer, som under 6 månader rökte vanliga cigaretter, e-cigaretter eller använde nikotinplåster i ett försök att sluta röka. Deltagarna lämnade urinprov och salivprov som analyserades för potentiellt giftiga och cancerframkallande ämnen kopplade till tobaksanvändning.  Nikotinintaget var ungefär detsamma mellan de tre olika produkterna
Resultatet visade en drastisk minskning av dessa farliga ämnen i gruppen som bytt cigaretter mot e-cigaretter under minst sex månaders tid. I jämförelse med gruppen som använt nikotinplåster under samma tid var nivåerna hos deltagarna som använt e-cigaretter likvärdiga.
I sin artikel, publicerad den 7 februari 2017 i Annals of Internal Medicine, drar forskarna slutsatsen att elektroniska cigaretter är betydligt säkrare än vanlig rökning. De skriver också att långtidsriskerna verkar vara minimala med elektroniska varianter. De efterlyser nu fler liknande studier med mer data över en längre tidsperiod för att kunna studera och jämföra effekterna av olika sorter av e-cigaretter och nikotinplåster.
Källa: https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/02/09/forskare-e-cigaretter-ett-sakrare-kort/
http://annals.org/aim/article/2599869/nicotine-carcinogen-toxin-exposure-long-term-e-cigarette-nicotine-replacement

 

Studie finner samband mellan e-cigg- användning och minskad rökning

Storbritannien: Studie finner samband mellan e-cigg- användning och minskad rökning.
En observationsstudie utförd av University College London bekräftade ett positivt samband mellan användning av elektroniska cigaretter och att lyckas sluta röka. Artikeln publicerades i BMJ, en av världens mest kända medicinska tidskrifter, den 14 september. Studien motsäger idén om att att vejping underminerar rökare att försök att sluta. Dessa resultat sammanfaller med en annan rapport som släpptes igår i Cochrane Library.

Forskarna vid University College London insamlade data från Smoking Toolkit Study, ett informativt verktyg som syftar till att ge allmänheten den senaste informationen och statistik om rökning och rökavvänjning i England, och omfattar hushållsundersökningar av individer i åldern 16 år och äldre.

I studien konstateras att e-cigaretter under det senaste året hjälpt cirka 18 000 rökare i England att sluta röka. "Även om dessa siffror är relativt små, är de kliniskt signifikant på grund av de enorma hälsovinster från sluta röka," påpekar författarna. De räknar att en genomsnittlig rökare som är 40 år gammal när hen slutar kommer att få nio extra levnadsår jämfört med en rökare som inte slutar. Detta går i linje med en rapport från Georgetown Lombardi Comprehensive Cancer Center som konstaterade en minsking på 21% för dödsfall associerade med rökning, och en procentuell ökning på 20% i levnadsår hos rökare som bytte till vejping.
Källa: http://www.bmj.com/content/bmj/354/bmj.i4645.full.pdf
2016-11-29 @ 13:02:36
Kommentarer (0)

Glykol och Glycerin – Vad gör det i din e-cigarett?

Det är populärt att blanda sin egen e-juice. Utöver smakessensen använder man sig utav två tillsatser som kan vara bra att veta mer om, för att kunna göra den perfekta mixen.
Först och främst innehåller e-juicen huvudsakligen smakessens (vilket smak, väljer du själv), avmineraliserat vatten, propylenglykol (PG), vegetabiliskt glycerin (VG) och om du själv väljer det, nikotin.
Det är inte så många som känner till PG och VG, så det är helt naturligt att ha frågor när man läser eller hör om det.
Så vad bidrar dessa ämnen med?
För att vattenånga ska kännas som rök, så krävs det lite hjälp. Det är därför man tillsätter PG, som inte bara ger vackra rökimitationer men även lämnar lite motstånd när man suger för att ge en mer geniun känsla av att röka. PG är en söt, genomskinlig vätska, som ofta används som tillsats i födoämnen, medicin, kosmetika och tandkräm. Den finns också i vanliga cigaretter, där den hjälper till att hålla tobaken fuktig.
Det blir däremot lite för stort motstånd om man bara tillsätter PG och därför upplöses det med den andra tillsatsen, VG. VG hjälper till att ge ångan sitt rökliknande utseende och en trevligare rök-upplevelse. På samma gång försäkrar den en något mjukare känsla vid inhalationen. Den klarar inte av att bära smakessenserna lika väl som PG och ger inte mycket känsla av motstånd, det är därför man oftast hittar både PG och VG i de flesta e-juicer.
Om man tycker att en vätska är speciellt god, kan man kolla hur den procentuella fördelningen av PG och VG, då det tillsammans med smakessensen ger en hint om vad det är du föredrar.
Vilken kombination av PG och VG som är bäst är väldigt individuellt. Många hittar sin favorit bland produkter som redan finns och många andra finsmakare blandar sin egen. 

 

De vejpar också i Hollywood!

Berömda Hollywood stjärnor vejpar loss!
 
Du är inte ensam om du är en av de svenskar som har hoppat på e-cigarett trenden. För även om det finns många svenskar som inte har hört talas om det, har fenomenet etsat sig fast i Hollywood. Kända skådespelare och skådespelerskor, så som Katherine Heigl, vejpar loss! Heigl berättar också om hur glad hon är för e-cigaretterna i en intervju med David Letterman.
 
Se videoklippet med Heigl, där Letterman ger sig på att prova e-cigarettens förmåga!

http://youtu.be/bMLSSK038Vg

En snabbt spridande trend 
 
Heigl är bara en av många kändisar som har fått upp ögonen för e-cigaretter. Kändisar så som Charie Sheen, Johnny Depp och Leonardo DiCaprio har upprepade gånger synts till med en e-cigarett i mungipan. I filmen ”The Tourist” där Depp spelar mot superstjärnan Angelina Jolie röker han självklart på en e-cigarett vid deras första möte. Dessutom är Lindsey Lohan, Britney Spears och Kate Moss med på listan över stjärnor som älskar e-cigaretterna. 

 

Slipp röklukt med e-cigaretter!

Det finns en lång lista med fördelar när det gäller att byta ut rökningen mot e-cigaretter. En av de största förändringarna sker i ens hem och omgivning, där du helt slipper röklukt. När du väljer att byta ut dina vanliga cigaretter mot e-cigaretter, stör du inte längre varken din familj, dina vänner eller omgivning.
När du använder din e-cigarett behöver din omgivning inte längre belastas med passiv rökning samtidigt som du själv slipper ha dina kläder och ditt hem täckt av röklukt. Därmed förorenar du inte naturen och skapar istället en sundare miljö för dig själv och alla andra genom att endast andas ut ånga.
En av de största fördelarna med e-cigaretter är att du inte utsätter din omgivning för röklukt, varken när du vejpar eller andas ut. Ångan från e-cigaretter är nämligen varken skadlig för dig själv och din kropp eller för din omgivning.
Undvik den giftiga röken med e-cigaretter
Du slipper alla de giftiga ämnena som finns i vanliga cigaretter eftersom det inte sker någon förbränning i e-cigaretter. Tobaksröken från vanliga cigaretter innehåller cirka 4000 olika kemikalier som följer med ner i dina lungor och skadar din kropp mycket mer än du tror. Dessa giftiga, cancerframkallande ämnen kan undvikas med e-cigaretter.
En av de allra största nackdelarna med att röka vanliga cigaretter är att de innehåller tjära, som med tiden sätter sig på lungorna. Det är bland annat på grund av tjäran som gör att rökare får allvarliga andningsproblem och försämrad kondition.
Utöver den farliga tobaksröken följer där även med kolmonoxid in i kroppen varje gång du röker en cigarett. Kolmonoxiden försämrar både syre upptagningen i blodet och din kondition. Det är en av orsakerna till varför rökare är i dålig form och har stora problem med andningen.
Ingen dålig andedräkt eller missfärgning av tänder
Inte nog med att du undviker den obehagliga röklukten, du slipper också dålig andedräkt och missfärgade tänder genom att ersätta vanliga cigaretter mot e-cigaretter. I motsats till tobaksröken ger ångan från e-cigaretten inte dig dålig andedräkt, som du är van vid från vanliga cigaretter. Ännu en nackdel med tjäran som vanliga cigaretter innehåller, är att den i hög grad kraftigt missfärgar dina tänder. Eftersom det inte finns någon tjära i e-cigaretter så slipper du helt enkelt få gula tänder. 

 

Fler och fler börjar vejpa!

I takt med att det kommer mer och mer fokus på e-cigaretter, som det bästa alternativet till vanliga cigaretter, växer också antalet användare i rask fart. Anledningen till att e-cigaretter har blivit så populära bland före detta rökare är inte enbart för att likheten till vanliga cigaretter är så stor utan också för att den ger samma effekt. När du vejpar på din e-cigarett kan du nämligen själv bestämma vilken smak den ska ha. Många väljer att hålla fast vid tobakssmaken så att bytet mellan vanliga cigaretter till e-cigarett inte ska vara så drastisk.
E-juice – något för alla!
En stor del av fördelarna på denna blomstrande marknad är att det finns ett så stort och brett utbud av smaker till e-cigaretterna. Oavsett om du önskar att prova på någonting nytt, som en e-juice med fruktsmak, eller helt vill hålla dig till den gamla vanliga tobakssmaken så finns det helt säkert någonting för alla.
E-cigaretternas målgrupp är enormt bred, då e-cigaretterna hela tiden utvecklas utefter användarna, när det kommer till smaker, utseende och funktion. E-cigaretterna ger dig därmed en produkt precist anpassad till dig och efter din smak, vanliga cigaretter har inte alls lika stor variation. Genom att välja e-cigaretter har du själv möjlighet att bestämma färg, styrka, batterikapacitet, e-juice m.m. Därmed är det du själv som designar din e-cigarett, så att den passar dina behov perfekt.
Det bästa sättet att sluta röka
E-cigaretter är utan tvivel det bästa hjälpmedlet när du ska sluta röka. När du byter ut rök mot ånga, gör du det lättare för dig själv att sluta röka genom att gradvis trappa ner på nikotinhalten. På detta sätt kommer du på sikt kunna bli helt rökfri. Det är fortfarande viktigt att du lägger upp strukturerad plan, som du följer till punkt och pricka och långsamt trappar ner på både nikotinstyrkan och mängden.
Du kommer snabbt att kunna märka av hur din hälsa förbättras efter att ha bytt vanliga cigaretter mot e-cigaretter. Detta är den största orsaken till varför rökare väljer att sluta, då det håller motivationen på topp under en rökavvänjning. Oavsett hur du väljer att använda dig av din e-cigarett är det utan tvivel ett bättre alternativ för dig gentemot vanliga cigaretter. 

 

Ta hand om din e-cigarett!

E-cigaretten kan spara dig mycket pengar jämfört med vanliga cigaretter, så länge du tar väl hand om den. Det är av stor vikt att du ser till att hålla den ren och vara försiktig me den så att den inte går isönder. Det är på detta sätt din e-cigaretts livslängd kommer förbättras väsentligt. Vi rekommenderar att du dagligen tar hand om din e-cigarett och bevarar den i ett skyddande etui, när du har den med dig ute.
Skötsel av din e-cigarett
För att din e-cigarett ska ha så bra livslängd som möjligt är där en rad kriterier som du bör uppfylla. Det bästa sättet för att ta hand om din e-cigarett är genom att göra följande:
• Rengör dagligen din clearomizer.
• Rengör toppen av batteriet med en fuktig topps.
• Batteriet ska förvaras i rumstemperatur. Du bör därför inte lämna din e-cigarett i bilen då temperaturen sjunker på natten.
• Var noggrann så det alltid är vätska i clearomizern när du använder den. Är det inte nog med vätska kvar kommer du att "torr-röka" din brännare och den kommer då smaka bränt och behöva bytas ut.
För att kunna rengöra din e-cigarett ordentligt, ska du skruva av din clearomizer från batteriet, ta ut brännaren och blåsa kraftigt i den. Det är en bra idé att göra det över vasken eller en bit papper, då risken finns att det rinner ut lite gammal vätska.
Skydda din e-cigarett med en e-Go väska
Utöver det vanliga underhållet av din e-cigarett är det också ytterst viktigt att du skyddar din e-cigarett så att det inte går sönder. Om du skulle tappa din e-cigarett kan den börja läcka och e-cigaretten kan därmed bli förstörd. Om e-cigaretten blir sne eller går i flera delar bör du inte bara tejpa ihop den igen, det hjälper inte. E-cigaretten tål inte heller fukt, så om den ligger i en ficka när det regnar eller du spiller något över den, finns det risk att du inte får liv i den igen.
Vi rekommenderar att du alltid förvarar din e-cigarett i ett smart etui från eGo, när den inte används. På det sättet är du helt säker att alla delarna är väl skyddade mot både fukt och andra skador. Med en smart etui från eGo har du koll på alla e-cigarettens delar och kan utan problem ha den med dig vart du än går. eGo väskan finns att köpa i både stora och små storlekar och i en massa attraktiva färger.
 
 

Få ut mer av din e-cigarett!

Det finns många olika tips på hur du ska sköta om din e-cigarett för att den ska ha så lång livslängd som möjligt. Det är lyckligtvis väldigt enkelt att ta hand om den, du ska bara följa råden i denna artikel.
Köp en e-cigarett som passar ditt behov
Först och främst är det viktigt att du köper en e-cigarett som passar dina behov och önskemål, för det är då du får ut det mesta av den. Som nybörjare kan du börja med en billigare e-cigarett, så att du först kan ta reda på vilket behov du har och vilka funktioner du värdesätter mest innan du investerar i en lite dyrare e-cigarett.
Oavsett om du önskar att använda dig av e-cigaretter för att helt sluta röka eller ej, har du möjlighet att själv justera nikotinstyrka utifrån ditt behov. Dessutom kan du lägga din personliga prägel på din e-cigarett, då det finns ett hav av olika e-juicer. Din e-cigarett kan uppfylla ditt behov vare sig du önskar att den smakar tobak eller friska frukter.
Rengör din e-cigarett
Din e-cigarett kommer utav tvivel att ha en längre livslängd, om du ser till att rengöra den med jämna mellanrum. För att kunna rengöra din e-cigarett ordentligt, ska du skruva av din clearomizer från batteriet, ta ur filtret och blåsa hårt i röret. Det är en bra idé att göra det över vasken eller en bit papper, eftersom det kan rinna ut lite vätska när du gör det.
Utöver den vanliga grund rengöringen av din e-cigarett, är det också ytterst viktigt att du tar väl hand om den, så att du exempelvis inte tappar den och den går sönder. Om du tappar den och den börjar läcka, kan e-cigaretten bli förstörd.
Var försiktig med din clearomizer
Clearomizern i din e-cigarett hämtar e-juice inifrån tanken via ett filter och när du sätter igång din e-cigarett är det en brännare i clearomizern som blir varm och omvandlar vätskan till ånga. Men om du inte ser till att där finns tillräckligt med vätska i din clearomizer, kommer brännaren att överhettas och blir då förstörd.
Dock ska du vara uppmärksam på att clearomizern också kan ”drunkna” om man fyller på med för mycket e-juice. Här ska du också hålla koll på, om din e-cigarett börjar producera mindre ånga än vad den brukar eller om den känns extra varm.
Använd gärna en nålflaska när du ska fylla på din clearomizer, det är mer säkert och lättare att kontrollera mängden vätska som hälls i.
Genom att följa ovanstående råd kan du vara helt säker på att din e-cigarett kommer hålla mycket längre och du får maximalt ut av den.

  

De många fördelarna med att sluta röka

I takt med att det kommer mer och mer fokus på hur viktigt det är att man ska vara hälsosam och i god form, stiger också antalet svenskar som vill byta ut vanliga cigaretter mot e-cigaretter. Din hälsa förbättras markant efter att du slutar röka och du märker snabbt av dessa positiva förändringar på din kropp. Ett byte från cigaretter till e-cigaretter kommer definitivt att ge dig en bättre och sundare livsstil.
Det är ingen hemlighet att rökare har svårt med att sluta röka, och att de ofta provar sig av många olika hjälpmedel utan en större framgång. Däremot har det i rask takt blivit otroligt populärt att använda sig av e-cigaretter vid en rökavvänjning och dessa visar sig dessutom vara den bästa metoden att använda för att helt sluta röka. Orsaken till att de har blivit så populära att använda sig av vid en rökavvänjning är för att på samma gång som de påminner om riktiga cigaretter och ger samma känsla, är de mycket hälsosammare än vanliga cigaretter.
Bättre hälsa när du slutar röka
20 minuter efter din sista cigarett: Ditt blodtryck och din puls återgår till det normala igen.
Ett dygn efter din sista cigarett: Risken för blodpropp minskar.
Två dygn efter din sista cigarett: Ditt smak- och luktsinne förbättras markant.
Tre dygn efter din sista cigarett: Det blir betydligt enklare att andas.
En till tre månader efter din sista cigarett: Din blodcirkulation blir gradvist bättre och dina lungor kan lättare bekämpa infektioner.
Tre till tolv månader efter din sista cigarett: Din hud ser bättre ut, du får mindre hosta och därmed också en bättre andning.
Ett till två år efter din sista cigarett: Din risk för att få blodpropp har halverats.
Fem till tio år efter din sista cigarett: Din risk for cancer är har halverats och din risk för att få blodpropp är nu densamma som någon som aldrig har rökt.
Håll motivationen uppe
Det svåraste för en rökare är att hålla motivationen på topp hela vägen genom en rökavvänjning utan att falla tillbaka för frestelsen. Den bästa metoden för att sluta röka är därmed att lägga alla cigaretter på hyllan så att man inte kan välja att röka en, då och då. Byt istället ut cigaretterna mot e-cigaretter, så att du inte upplever en alldeles för stor omväxling i dina vanor. Det allra viktigaste när man ska sluta röka är att du har en överskådlig plan för hur det ska gå till.
Nedanstående är några goda råd att använda sig av för att hålla motivationen uppe när du slutar röka:
• Gör din motivation tydlig genom att skriva ner klara mål.
• Ha en plan för hur du ska hantera röksuget.
• Använd endast de bästa hjälpmedlen som finns för att sluta röka.
• Var noga med att belöna dig själv.
• Låt andra hjälpa dig att behålla motivationen.
Genom att följa ovanstående råd, förenklas din resa genom rökavvänjningen och därmed vägen till ett hälsosammare liv.

  

Hitta den rätta e-ciggen för dig!

Är du en nybörjare inom e-cigaretter eller en erfaren användare? Oavsett, så har vi rätt e-cigarett för dig! När det kommer till e-cigaretter är du helt själv om att välja design och hur mycket extra tillbehör du är i behov av, för att den ska passa dig perfekt.
När du byter ut dina vanliga cigaretter mot e-cigaretter, är där många olika saker som du ska ta ställning till. Det finns tillexempel ett hav av e-juicer att välja mellan, olika modeller av e-cigaretter i massvis med attraktiva färger och en mängd tillbehör som ger dig större glädje av din e-cigarett.
Vi har gjort en liten guide som underlättar för dig, att hitta precis rätt e-cigarett utefter dina behov och erfarenheter:
Engångs e-cigaretter
Engångs e-cigaretter är riktade mot dig som är nybörjare och bara vill ”prova på”. Önskar du att övertala en vän att sluta röka, är detta också det bästa valet, det inte kräver så stora investeringar för engångs e-ciggen.
Fördelen med engångs e-cigaretterna är att de är redo att användas direkt. Du behöver inte välja, köpa och fylla på e-juice eftersom detta redan har gjorts i förväg. Dessutom liknar engångs e-cigaretterna vanliga cigaretter till sitt utseende, vilket många gånger hjälper den skeptiske rökaren att prova på.
E-cigarett kit
Ett e-cigarett kit passar dig som är nyfiken på att prova på en aning mer avancerat paket, där du själv har möjligheten att bygga ihop och själv fylla på med vätska. Ett e-cigarett kit är också perfekt för dig som vill använda e-cigaretten för att sluta röka och för att utforska de många, olika e-juice smakerna som finns att välja på.
Hos eCiggbutik.se hittar du ett stort och brett sortiment av e-cigarett kit, som är lämpade både för nybörjare och mer erfarna användare.
Avancerad e-cigarett kit
De mer avancerade e-cigarett paketen är för dig som är erfaran inom området och vill ha högsta kvalitet. De är gjorda för dig, som vill att en e-cigarett ska ge dig mer frihet och möjlighet att själv exprimentera med olika tillbehör och vätskor.
De mer avancerade e-cigarett kiten är gjorda av material med högsta kvalitet, har genomtänkt design och många olika smarta funktioner, som den erfarna vejparen sätter stort pris på.
E-cigarett med Atomizer
Fördelar:
• Har en hållbarhet på upp till 6 månader.
• Har längre livslängd än en cartomizer.
• Ger bättre ånga.
Nackdelar:
• Dyrare än en Cartomizer.
• Svårare för en nybörjare att fylla på vätska.
• Det kräver lite extra för att behärska tekniken när det gäller en Atomizer.
E-cigarett med Cartomizer
Fördelar:
• Billigare än en Atomizer.
• Ett bra val för en nybörjare.
• Enkel att montera och fylla på.
Nackdelar:
• Är i grunden gjord som en engångs e-cigarett som ska kastas när den är förbrukad (fått slut på e-juice).
• Designen gör livslängden kortare än för en Atomizer. 

  

Lär dig mer om hjälpmedel för rökavvänjning!

De flesta ser det som en stor utmaning att sluta röka, lyckligtvis är det inte helt omöjligt! Att sluta röka kräver dock en specifik plan för hur du ska undvika din kropps suktande efter sitt beroende och de många frestelserna som medföljer då man lägger de vanliga cigaretterna på hyllan.
Många väljer att använda sig av flera olika hjälpmedel på en och samma gång, när de har bestämt sig för att sluta röka, för att göra rökavvänjningen enklare och risken för att få ett återfall mindre. I ögonblicket är några av de mest populära hjälpmedlen för att sluta röka; e-cigaretter, nikotinplåster och nikotintuggummi. Dessa hjälpmedel kan alla hjälpa dig att sluta röka på sikt, skillnaden är bara hur och hur snabbt det kommer att gå.
Vi har inga tvivel på varför e-cigaretten har gjort så stor succé vad det gäller att hjälpa rökare att sluta med vanliga cigaretter. E-cigaretten ger nämligen inte bara användarna möjligheten att dämpa och stimulera sitt nikotinberoende utan de utgör även ett verkligt substitut för en riktig cigarett, vilket ofta har mycket stor betydelse för de so röker.
E-cigaretterna är väldigt lika vanliga cigaretter och ger dig därmed samma effekt, som när du röker vanliga cigaretter. Utöver detta har e-cigaretter också den fördelen att man kan anpassa deras utseende, styrka, effekt och smak. Vilket gör att du själv är herre över hur e-cigaretten ska hjälpa dig igenom en rökavvänjning
Nedanståden ger dig en överblick på hur de olika metoderna fungerar:
Nikotintuggummi
Fysisk:
• Du konsumerar nikotin, vilket hjälper dig hantera och motstå frestelser som uppstår när du slutar röka.
Psykisk:
• Du har någet att tugga på, vilket kan hjälpa dig motstå suget av en cigarett.
• Lösningen är diskret, då nikotintuggummin ser precis likadana ut som vanliga tuggummi.
E-cigaretter
Fysisk:
• Du kan själv reglera och justera nikotinstyrkan.
• Du kan snabb trappa ner på nikotinstyrkan med hjälp av e-juice som innehåller lägre nikotinhalt.
• Du kan bli helt nikotinfri genom att använda dig utav nikotinfri e-juice.
 Psykisk:
• Du får ett verkligt substitut till cigaretterna utan många av de skadliga ämnena.
• Du kan ta rökpaus utan rök.
• Du kan bli en del av en stödjande gemenskap.
Nikotinplåster
Fysisk:
• Du får nikotin, som hjälper dig hantera och motstå frestelser som uppstår när du slutar röka.
Psykisk:
• Lösningen är diskret, då nikotinplåster liknar helt vanliga plåster.

För att ta reda på vilket hjälpmedel som fungerar bäst för dig är det nödvändigt att du själv provar dig fram. Det är olika från person till person, vad som krävs, för att man ska kunna lyckas med en rökavvänjning. Men det finns inga tvivel om att e-cigaretterna har den absolut bästa effekten, när det gäller att hitta ett alternativ till vanliga cigaretter.

 

E-cigaretter - en succé!

E-cigaretter är den nya flugan i Sverige, då det i rasande takt blir det mest populära hjälpmedlet som rökare använder för att sluta röka. I takt med att det idag kommer mer och mer fokus på e-cigaretter och att det är det bästa alternativet för rökavvänjning, växer också antalet vejpare betydligt.
En av de största grunderna till att e-cigaretter har blivit så populära bland före detta rökare är inte bara likheten till vanliga cigaretter, men även att de har samma effekt.
När du puffar på en e-cigarett, kan själv välja vilken smak den ska ha. Många väljer att hålla fast vid tobakssmaken, för att bytet mellan vanliga cigaretter och e-cigaretter inte ska vara allt för drastisk. Det är nämligen en långsam övergång, som får rökare att enklare vänja sig vid ecigaretterna.
Det finns många anledningar till varför man bör byta ut vanliga cigaretter mot e-cigg. Först och främst spelar den hälsomässiga aspekten en stor roll, då din hälsa tydligt förbättras vid ett byte. Du har även möjligheten att vejpa var som helst, så du behöver inte lämna hela ditt sällskap varje gång du ska ut och röka. Till sist behöver du inte heller bekymra dig över viktuppgång när du slutar röka, detta förhindrar nämligen e-cigaretten.
Fördelarna är många, och nedan kommer vi nu att ta upp några av de bästa fördelarna för dig och din kropp. 

Ett hav av fördelar
Spara pengar: 
Fler pengar att spendera, är en av de första fördelarna du upplever när du byter ut cigaretterna mot e-cigaretter. För de flesta före detta rökare är den ekonomiska besparingen, lite utav en oväntad bonus. Vanligtvis är det önskan om en sundare kropp, cancerrisken och andra allvarliga sjukdomar som motiverar människor att sluta röka, medan den ekonomiska besparingen enbart är en trevlig sidoeffekt.
Gör e-cigaretten personlig: 
Tillskillnad från vanliga cigaretter, ger e-cigaretten dig en uppsjö av möjligheter att få den helt perfekta e-ciggen. Du kan både ändra e-cigarettens utseende och vad den ska smaka. Det stora utbudet av e-Juicer garanterar att du hittar något du tycker om och så har du självklart möjlighet att välja med eller utan nikotin.
Få en bättre hälsa: 
Den viktigaste av alla fördelar, är nämnligen den markanta förbättringen på din hälsa. Efter att ha bytt från vanliga cigaretter till e-cigaretter märker du snabbt en positiv förändring på din hälsa och din kondition. Den snabba förändringen är det som får rökare att hålla fast vid e-cigaretten och inte falla tillbaka till vanliga cigaretter.

 

Få ut det mesta av din e-Juice!

e-Juice till e-cigaretter är små dyrbara vätskor, som du bör uppbevara och hantera varsamt. e-Juice innehåller vätska som kan vara farligt som din e-cigarett börjar läcka, eller som du råkar spilla ut e-vätskan över dig själv. Om du får vätska på din hud, kan det irritera huden, ge utslag och börja klia. Du bör därför alltid vara försiktig när du hanterar e-Juice, så att detta kan undvikas.
Likaså påverkas din e-Juice av hur den förvaras. För att få rätt effekt och bäst smakupplevelse, ska du se till att du förvarar din e-Juice på platser med rätt temperatur, den trivs att stå svalt och mörkt. En e-Juice kan bli gammal, och återigen är det viktigt att den förvaras rätt, då din vätska fortare blir dålig om den förvaras fel. 
Hantering av e-Juice
e-Juice i sig själv är inte särskilt farligt, men eftersom vätskorna till största del används för rökavvänjning, innehåller många av juicerna nikotin. Det är detta nikotinet som du ska undvika att spilla på din hud, då det är det som kan ge hunden utslag och irritation.
Vätskan i en e-juice innehåller flertalet olika ingredienser, så som arom, nikton och avmineraliserat vatten. Även om e-cigaretter inte är lika skadliga som vanliga cigaretter, kan de fortfarande innehålla ämnen som kan vara skadliga för dig. Så länge du ser till att vara försiktig när du fyller på din ecigg med ejuice så behöver du inte vara rädd för vätskorna. Men sørger du for at være omhyggelig, når du skal påfylde din e-cigaret med e-juice, skal du ikke være bange for disse væsker. Se till att hantera din e-cigarett och ejuice med omsorg och att endast förbruka din vätska genom ånga från din ecigg, så kan du smidigt och säkert använda dig av vårt enorma utbud av e-juicer.
För att undvika att skada huden med e-juice, är det bra att använda sig av handskar när man mixar e-vätskor. Skulle du mot förmodan få på huden, bör du genast skölja området grundligt med vatten, eftersom nikotin snabbt tränger genom huden.
Förvaring av e-juice
Hur du väljer att förvara din e-juice har stor betydelse för effekten och smaken och du ska speciellt vara uppmärksam på hur du förvarar e-juice som innehåller nikotin. Det är viktigt att du väljer att bevara den på en lämplig plats, dels för att skydda din e-juice, så att den håller längre och dels mot personer i din omgivning.
Först och främst bör du förvara din e-juice utom räckhåll för barn och djur, så att det inte blir frestade att dricka utav vätskan, vilket är mycket skadligt för både barn och djur. Dessutom bör din ejuice ej förvaras i direkt solljus och på en mörk, torr och sval plats.
E-juice med nikotin
Bortsett från nikotinet i din e-juice är allt annat innehåll tillsynes harmlöst. Därför bör du alltid vara extra varsam med e-juicer som innehåller nikotin. Ju mer du kan minska din nikotinförbrukning, ju bättre. Ett lägre innehåll av nikotin i din e-juice, gör det lättare att hantera vätskan, samtidigt som det är bättre för din hälsa.

 

Köp e-cigaretter efter din egna, personliga stil!

E-cigaretter är inte bara det bästa alternativet till vanliga cigaretter. De ger dig även en helt ny och hälsosammare livsstil och kan helt anpassas efter din egna personliga stil och smak. Allt utifrån nikotinhalt, hållbarhet, smak och utseende, kan vårt breda utbud av e-cigaretter försäkra att du hittar precis rätt.
Engångs e-cigaretter
Engångs e-cigaretter är till för dig, som enbart önskar att använda dig utav de som ett njutningsmedel då och då, när du blir sugen. Dessutom har du möjlighet att hålla låg profil i övergången mellan vanliga cigaretter och engångs cigaretter, då det är lätt att förväxla de med varandra. Eftersom engång cigaretten påminner så mycket om vanliga cigaretter, blir det övergången lättare för en rökare. Med en engång cigarett för du samma utseende och effekt, fast på ett något sundare vis!
Ta med dig e-cigaretten när du är på språng
Hos eCiggbutik.se hittar du smarta ecigarettpaket, som innehåller allt, som du behöver, för att kunna njuta av din ecigarett, vart du än önskar. Det spelar ingen roll om du är nybörjare inom ecigaretter eller en van vejpare, som bara behöver lite extra utrustning, vi har de perfekta paketen för alla. Med ett ecigarett-kit från eCiggbutik.se kan du lätt ha med dig dina saker överallt, samtidigt som den är väl skyddad på samma gång.
E-cigaretter i all världens färger
Inte alla e-cigaretter är svarta eller grå, så gillar du färg och fest, kan du utan tvekan hitta precis rätt ecigg hos oss. Vårt breda utbud av e-cigaretter finns i olika attraktiva färger så att du lätt kan uttrycka din egna personliga stil när du vejpar. Dessa ecigaretter gör det ännu roligare att vejpa och du kan på samma gång enkelt hålla rätt på alla olika e-juicer, genom att ge tankarna olika färger.
 E-cigarr eller e-pipa
Är du mer av en person som vill ha en trevlig stund med piprökning eller en god cigarr så har du möjlighet att göra din livsstil sundare, med hjälp av e-cigarr och e-pipa, men på samma gång ändå behålla glädjen av pip- eller cigarr rökning. Dessa produkter är designade och utformade för dig som bara vill koppla av och njuta
Prova olika typer av e-ciggaretter, så kommer du att hitta en perfekta eciggen för dig, som du kan njuta av så mycket och så ofta som du önskar! 

Copyright © eCiggbutik.se